YRITYSTIEDOT
Rekisteröidyt yritystiedot:
www.ytj.fi (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä)

T:mi Tarmo Sander, y-tunnus 2356020-3.
kaupparek. 22.9.2010 alkaen.
Ennakkoperintärekisteri, alv-rekisteri 10.9.2010 alkaen.
Päätoimiala: Kiinteistönhoito (81100).
Postiosoite: Tornikatu 1, 10900 Hanko.
Tarmo Sander  044 299 4594, tarmo(@)tarmosander.fi

Hangon Yrittäjät ry.n jäsen

TIETOSUOJASELOSTE
Arvostamme asiakkaidemme yksityisyyttä ja toimimme tietosuoja-asetusten mukaisesti.

Alla tarkemmin:

1. ASIAKASREKISTERIN ylläpitäjä ja yhteystiedot

Tämän sivuston omistaa ja rekisterinpitäjänä toimii Tmi Tarmo Sander, kotipaikka Hanko, Suomi.

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden tietoja palvelun tuottamista, laskutusta ja yhteydenpitoa varten ja yrityksen markkinointia varten. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen, meiltä ostettuun palveluun, oikeutettuun etuun tai lain mukaisten velvoitteiden hoitamiseen.

3. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan vain siinä määrin, kuin on tarpeen asiakassuhteen hoitamisen kannalta. Tyypillisiä henkilötietoja ovat yrityksen ja yhteyshenkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä yrityksen Y-tunnus. Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa laskutustietoina asiakkaan tilaamat palvelut ja tuotteet ja niihin liittyviä dokumentteja.

4. Tietolähteet ja tietojen luovutukset

Yritys saa henkilötiedot suoraan asiakkailta itseltään sekä mahdollisesti alihankkijoiltaan sopimuksen tai asiakkaan suostumuksen nojalla. Tietoja voidaan luovuttaa alihankkijoile ja yhteistykumppaneille silloin, kun se liittyy ja on tarpeen sovittujen palveluiden tuottamiseksi asiakkaille ja/tai laskutuksen tai lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseksi esim. taloushallintoon liittyen. Tietoja voidaan myös luovuttaa yhteistyökumppanina toimivalle mainos- ja markkinointiyritykselle, jolloin niitä on oikeus käyttää ainoastaan Yrityksemme markkinoinnissa. Tietoja ei lUovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteri on sähköinen ja siihen on pääsy ainostaan yrityksen vastuuhenkilöillä, joiden tehtäviin (esim. yhteydenpito asiakkaaseen, laskutus) tietojen käsittely kuuluu.

6. Tarkastusoikeus

Asiakkaalla, joiden henkilötietoja on tallennettu rekisteriimme, on oikeus saada tietoonsa itsestä tallennetut tiedot. Tiedot toimitetaan asiakkaalle pyydettäessä. Tiedot toimitetaan sähköpostilla, jollei toisin sovita.

7. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakas voi kieltää markkinointiviestien lähettämisen ilmoittamalla siitä sähköpostitse. Oikeutta tulla unohdetuksi sovelletaan, jos pyyntö ei ole ristiriidassa esimerkiksi yhteisen sopimuksen, laillisen käsittelyperusteen, laisäädännön tai viranomaisvaatimusten kanssa.

Yhteystiedot: verkkosivut www.tarmosander.fi, sähköpostiosoite tarmo (at )tarmosander.fi. Yhteydenotot pyydetään tekemään sähköpostitse.